نشست آسیب‌شناسی روابط عمومی در ایران برگزار شد؛

روابط عمومی وزارت‌خانه‌ها شبیه تبعیدگاه است / ما گرایش نیستیم رشته هستیم

در این نشست با حضور استادان برجسته روابط عمومی تاکید شد که «مشکل اساسی رشتۀ روابط عمومی هویت استعمارشده است» و گفته شد که «بایستی برای آموزش روابط عمومی در حوزه دانشگاهی کارهایمان را دسته‌بندی کنیم، برای این رشته تاریخچه درست و دقیق و آرشیو داشته باشیم».