چرا «شهرزاد» توانست موفق شود و ديگر سريال‌ها نتوانستند؛

«شهرزاد»؛ آشتی کنان تماشاگر ایرانی با سریال ایرانی

دو سال پیش بود که بالاخره اتفاقی که مدت‌ها بود منتظرش بودیم، رخ داد. سال‌ها بود می‌گفتیم و می‌گفتند که نمی‌شود. می‌گفتیم و می‌گفتند که ذائقه تماشاگر ایرانی عوض شده. می‌گفتیم و می‌گفتند که تماشاگر عادت‌کرده به سریال‌های ترکی و کلمبیایی را دیگر نمی‌توان پای سریال ایرانی نشاند.