گزارشی از برگزاری مراسم‌های ترحیم مجازی؛

تجارت با مردگان درفضای مجازی/اسدی: فضای مجازی «سرزمین عجایب» است

دکتر عباس اسدی گفت: متأسفانه امروزه ارزش‌های جامعه در حال تغییر است، به این صورت که فضای مجازی به شدت تغییر ارزش‌ها را تشدید کرده است؛ متأسفانه افراد به جای حضور در مجالس ترحیم از طریق تلگرام و پیامک ابراز همدردی می‌کنند و در این صورت اثرات اصلی از بین می‌رود و این ارزش‌ها نمی‌تواند جایگزین ارزش‌های قبلی شود.