رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاکید کرد:

ضرورت بسط علم از طریق تعاملات بین‌المللی برای حل بحران‌های اجتماعی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: باید از طریق افزایش تعاملات بین‌المللی نافع و مشتری‌مدار کردن، علم را در کشور بسط دهیم تا از این طریق به رفع بحران‌های اجتماعی بپردازیم.