سایه‌اندازی‌های متن و حواشی ثبت اختراع «پتنت» بر کارآفرینی بررسی می‌شود؛

«پتنت»؛ پایان خاک‌خوری پایان‌نامه‌ها

ثبت اختراع یا «Patent» مبحثی است که در بسیاری از مباحث با کارآفرینی همپوشانی دارد، با این تفاوت که موضوعی که کارآفرینی از آن سخن به میان می‌آورد بسیار گسترده‌تر است. پتنت فقط در مواقعی که در حد ثبت می‌ماند و به مرحله تجاری‌سازی نمی‌رسد راهش از کارآفرینی جدا می‌شود.