مجيد رضاييان:

رفتاری که تغییر می‌کند

رسانه‌های امریکا بعد از جنگ جهانی دوم روال تازه‌ای از فعالیت را آغازکردند؛ روالی که آغازگر مسیر امروزی آنها بود و از حضور رسانه‌هایی قدرتمند در کشورهای توسعه‌یافته خبر می‌داد. رسانه‌هایی که مبنای اصلی آنها حرکت در چارچوب قانون و منافع ملی است و خط‌قرمزها هم سانسور، حذف و مخالفت با آزادی بیان.


امیرمحمود حریرچی مطرح کرد؛

خودسانسوری برای راضی کردن همه

برای خودسانسوری دلایل متعددی وجود دارد که از جمله آن تحمیل عقاید گروهی بر عقاید فردی است. به این معنا که در هر جامعه ای اعم از حقیقی یا مجازی بسته به تعاریف آن جامعه چیزی به عنوان عرف مرسوم شناخته می‌شود و بعضا به صورت قانون در می‌آید.


رفتن به نوارابزار