در همایش علمی سلامت روان و رسانه مطرح شد؛

نرخ خودکشی در ایران از کشورهای خاورمیانه بالاتر است

جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و حقوقدان‌ها در همایش علمی سلامت روان و رسانه از تغییرات اجتماعی در کشور گفتند: نرخ خودکشی در ایران از کشورهای غربی پایین‌تر و از کشورهای خاورمیانه بالاتر است، همچنین خودکشی در میان گروه‌های جوان شایع‌تر از دیگر گروه‌های سنی است.