سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد؛

اعطای بورس ایتالیا و تایلند به دانشجویان ایرانی

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اعطای بورس کشورهای تایلند و ایتالیا در دروه‌های تحصیلات تکمیلی به دانشجویان ایرانی خبر داد.