نگاهی بر کتاب «درآمدی پیشرفته بر زیست سیاست» نوشته توماس لمکه؛

سیاست و زندگی بیولوژیک

توماس لمکه، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه هایزنبرگ در این کتاب نخستین بررسی جامع و نظام‌مند از تاریخ مفهوم زیست‌سیاست را فراهم می‌آورد، جایگاه آن را در بحث‌های نظری معاصر می‌کاود و اثری مقدماتی درباره‌ این موضوع پدید می‌آورد. لمکه، یکی از بهترین فوکوپژوهان، نه‌تنها در این کتاب تحلیلی جامع از مفهوم زیست‌سیاست فراهم کرده بلکه به کاربردها و نقدهای معاصر آن نیز می‌پردازد و افق‌های پژوهشی جدیدی را پیش‌روی خواننده می‌گذارد.


کارشناسان بررسی کردند:

ویژگی‌های رئیس کارآمد برای محیط‌زیست

این روزها موضوع انتخاب رئیس سازمان محیط‌زیست به یکی از جدی ترین دغدغه‌های گروه‌ها و متخصصان محیط‌زیست کشور تبدیل شده به طوریکه تحلیل‌ها و موافقت‌ها و مخالفت‌ها با گزینه‌های پیشنهادی ریاست این سازمان در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها همچنان به مهمترین اخبار محیط‌زیستی کشور بدل شده است. کارشناسان ویژگی های یک رئیس کارآمد برای سازمان حفاظت محیط زیست را بیان کردند.


وحید شالچی در نشست «نگاهی به زیست شبانه در شهر تهران» مطرح کرد:

اتفاقات روز را می‌توان به خوبی در «شب» دید/ بحران طردشدگان فرهنگی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، با ارائه پیشنهاداتی برای برخورد با «زیست شبانه»، گفت: زندگی شبانه در تقابل با زندگی روزانه است، به این دلیل که نظارت اجتماعی در شب کاسته می‌شود لذا خیلی از کارها و فعالیت‌ها و کنش‌هایی که در روز صورت نمی‌گیرد، در شب صورت می‌گیرد.