نیلوفر مسجدی‌زاده در همایش «اقتصاد فرهنگ؛ بررسی سیاست‌های آموزشی»: (5)

تقویت اعتماد افراد به سازمان‌های مردم‌نهادِ مستقل ضروری است/ توسعه واقعی از مسیر فرهنگ می‌گذرد

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد باید مستقل باشند و این مستقل بودن به معنای تجاری شدن آنها نیست، گفت: باید بتوانیم حد و مرزهای دخالت دولت و بازار در کار سازمان‌های مردم‌نهاد را با سیاست‌گذاری‌های صحیح مشخص کنیم.


آرمین حامدی‌نژاد در همایش «اقتصاد فرهنگ؛ بررسی سیاست‌های آموزشی»: (4)

باید برای حفظ استقلال سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کرد

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه‌طباطبائی ضمن تاکید بر حفظ استقلال سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد بخش مهمی از جامعه مدنی هستند که به بازتولید هویت‌ها، انتقال میراث‌های فرهنگی می‌پردازند و شأن فرهنگی جامعه را حفظ و تقویت می‌کنند.


استاد علوم سیاسی

محمدجواد غلامرضاکاشی

کردستان تجربه مدرنیته همراه با راز و رمز و افسانه‌های عمیق است. آدمیانش عاشق‌اند، سینه‌های پرکینه دارند، به نحو شگفتی مهربان‌اند، برای معاش اندک خود می‌جنگند، می‌رقصند، صبورند، وسوسه‌گرند، بی دلیل دوستت دارند، حریم‌های عبورناپذیر دارند، قدرت خشمگین شدن دارند، شیرین و پاک‌اند، و با همه اینها، مدرن. تجربه کردی از جهان مدرن، تجربه دیگری است.