امیر خادم‌علیزاده:

آموزه‌های اخلاقی پایه حقوق تجارت در فرهنگ اقتصادی قرآن کریم

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: یکی از ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام، پیوند رفتارها و کردارهای اقتصادی با انگیزه‌ها و آموزه‌های اخلاقی است؛ به طوری‌که هر کُنش و عمل اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام، رنگ عبادی و اخلاقی نیز دارد.


اجرای طرح زکات علمی از سوی دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه؛

زکات علم، نشر آن است

امور شاهد و ایثارگر دانشگاه با هدف ارتقاء سطح آموزش و تقویت بنیه علمی عموم دانشجویان، طرح زکات علمی برای دانشجویان را از ۱۶ تا ۲۷ اردیبهشت ماه جاری برگزار می‌کند.


مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علامه مطرح کرد:

برگزاری طرح زکات علمی برای دانشجویان دانشگاه

دکتر مرتضی نورمحمدی، مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علامه طباطبائی از اجرای طرح زکات علمی برای دانشجویان این دانشگاه خبر داد.