یادداشت؛

وضعیت زبان فارسی در قزاقستان

مردم در قزاقستان، ایران را با خیام، حافظ و فردوسی می‌شناسند و از طریق این آثار متوجه شباهت‌های فرهنگی مانند عید نوروز که در دو کشور مرسوم است، شده‌اند.