رویا معتمدنژاد:

اهمیت «استفاده مثبت از هوش مصنوعی برای همگان»

روز جهانی ارتباطات الکترونیکی یا همان Telcommunications و جامعه‌ اطلاعاتی اهدافی را دنبال می‌کند، از جمله جلب توجه افکار عمومی درباره افق‌های روشنی که اینترنت و دیگر تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و… به همراه می‌آورند. همچنین ابزارهایی که امکان کاهش «شکاف دیجیتالی» را، فراهم می‌آورند.


گزارش تصویری /

نشست مشترک گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌های علامه و پواتیه فرانسه

در ادامه نشست‌های تخصصی حقوق میان دانشگاه‌های علامه طباطبائی و دانشگاه پواتیه فرانسه، نشست مشترک گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیه برگزار شد.