آیا ما در آموزش جزو کشورهای عقب‌افتاده هستیم؟

راهی برای پیشرفت/ سیستم نظام آموزشی در سایر کشورها چگونه است؟

 سیستم آموزش‌وپرورش ایران از سیستم آموزشی فرانسه کپی‌برداری شده که آن هم به واسطه سفر برنامه‌ریزان وقت به آن کشور است، هر چند این سیستم آموزشی چندین و چندبار دستخوش تغییر قرار گرفت اما تنها برای چندین ‌سال این تغییرات اعمال شد و اکنون به سیستم سابق کوچ کرده‌ایم، کوچی که در آن کمتر خبری از تحولات روز دنیا دیده می‌شود