روز فلسفه با سخنراني موحد، بهشتي، عبدالكريمي، مصلح، شريعتي، سليمان حشمت و صافيان؛

فیلسوف به مثابه خرمگس!

از خلال صحبت‌ها می‌شد حدس زد که استادان فلسفه ایرانی نگرانند و بیمناک، نه فقط راجع به شرایط فلسفه و فلسفه‌ورزی و اوضاع نابسامان رشته فلسفه در ایران که درباره وضعیت جهانی که در آن زندگی می‌کنیم. غیر از ضیاء موحد که از منظری منطقی چنان که تخصصش است، به مساله بیم و امید پرداخت، باقی استادان از اوضاع ناگوار منطقه و بلکه جهان سخن گفتند و وضعیت دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم را بحرانی و ناگوار خواندند


همایش بیم‌ها و امیدها در روز جهانی فلسفه؛

برهوت سربرآورده است

همایش بیم‌ها و امیدها، به مناسبت روز جهانی فلسفه، به همت انجمن فلسفه‌ی میان فرهنگی و دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار شد.