خدایی در نشست خبری:

سازمان سنجش با هیچ مؤسسه انتخاب رشته همکاری ندارد/ پذیرش بدون آزمون در ۱۲ درصد دوره‌های روزانه

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: امسال برای نخستین بار ۱۲ درصد رشته‌های روزانه به صورت بدون آزمون پذیرش دارند و در دوره‌های شبانه نیز ۲۸ درصد پذیرش بدون آزمون صورت می‌گیرد.