حجت‌الاسلام محمدجواد رودگر‌‌ در همایش «زن در ادبیات، از نماد تا واقعیت»: (3)

در سیر عرفانی زن و مرد برابرند/ روح، مونث-مذکر ندارد

رئیس پژوهشکده دین‌پژوهی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: از دیدگاه اسلام، هر انسانی می‌تواند سیر و سلوک عرفانی تکوینی و اختیاری داشته باشد و این در انحصار هیچ گروه و طبقه‌ای نیست، چرا که این امر باطنی و درونی است و در آن فرقی بین زن و مرد نیست.