بسیج دانشکده ارتباطات برگزار می‌کند:

تحلیل و بررسی جریانات انحرافی تاریخ انقلاب اسلامی؛ از گذرگاه صدر اسلام

بسیج دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، نشست« تحلیل و بررسی جریانات انحرافی تاریخ انقلاب اسلامی؛ از گذرگاه جریانات انحرافی صدر اسلام» را سه شنبه، ۱۳ مهرماه با حضور دو کارشناس مذهبی برگزار می‌کند.