کتاب «روان‌شناسی تبلیغات و رسانه» نوشته دکتر فرامرز سهرابی رونمایی شد؛

تأثیر رونمایی از کتاب در فرهنگ «خواندن»/ «نظریه تعاملی» به نوعی در تمام فصل‌های این کتاب تسلط دارد

رونمایی از کتاب در فرهنگ خواندن تأثیر دارد، کتاب باید خوانده و نقد و بررسی شود، کتاب هسته وجودی و محور اساسی دانشگاه است که دانشجو را تربیت و هدایت می‌کند ضمن آنکه کتاب روان‌شناسی تبلیغات و رسانه یک کتاب بین‌رشته‌ای بوده و «نظریه تعاملی» به نوعی در تمام فصل‌های آن تسلط دارد.