مجيد رضاييان:

آیا گزارشگری تحقیقی وجدان بیدار جامعه است؟

مجید رضاییان، استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری و از بنیانگذاران روزنامه ایران است. او در سال ١٣٧٣ سبک تازه‌ای را به عنوان «سبک خبری – گزارشی» به جامعه روزنامه‌نگاری معرفی کرد. او در جلسه‌ای که صبح پنجشنبه هفته گذشته در یکی از کلاس‌های دانشکده خبر دانشگاه آزاد برگزار شد به بررسی نگارش گزارش تحقیقی و موانع آن در ایران پرداخت.