علی خورسندی طاسکوه در گفت‌و‌گو با عطنا:

لزوم تمرکز دانشگاه‌ها بر پژوهش‌های مسئله‌محور و بنیادی

مدیر امور پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: اگر واقعاً به دنبال اعتبار جهانی دانشگاه هستیم نیازمند اعتبارگذاری ویژه در حوزه پژوهش و سرمایه‌گذاری علی‌حده روی سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستیم.