حسین بصیریان جهرمی

دونالد ترامپ و سیاست رسوایی

درنتیجه شواهد تجربی حاکی از آن است که «سیاست های رسوایی» در اشکال مختلف و بسته به کشور و سطح مسئولیت سیاسی افراد بر رفتار رأی‌دهندگان تأثیر می‌گذارد.