ثبت نام وام دانشجویی شروع شد؛

راهنمای گام‌به‌گام برای ثبت‌نام وام + تصویر

ثبت نام وام دانشجویی برای ترم تحصیلی جدید از سوی صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شده است. جهت سهولت دانشجویان، مراحل ثبت نام وام در دوازده مرحله به صورت تصویری ارائه می‌شود.