مایکل هارت، ساندرو متزادرا

توان جنبش‌های اجتماعی در مواجهه با ترامپ

هنوز خیلی زود است بگوییم ترامپ تا چه حد وعده‌های انتخاباتی‌اش را به عنوان سیاست‌های دولت عملی می‌کند و درواقع امکان اجرائی‌کردن آنها در مقام رئیس‌جمهور چقدر است. اما از زمان انتخابش هر روز اعتراضاتی در سراسر ایالات متحده سر باز کرده‌اند؛ اعتراضاتی که واگویه غیظ و بیم و هراس است.