نجار در افتتاحیه همایش ملی «رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی در خدمت کاهش خسارات بلایای طبیعی»؛ (2)‌

خبرنگاران در زمینه مدیریت بحران آگاهی لازم را ندارند/ آرامش مردم اصل اساسی در انتشار یک خبر است

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در مدیریت بحران‌ها گفت: قطعا صداقت در گفتار، بیان حقیقت و چگونگی بیان و رعایت اخلاق در یک خبر بسیار مهم و اساسی است. خبرنگار باید موضوع را بداند، مخاطب را بشناسد و مصالح و منافع ملی را مد نظر داشته باشد.


گزارش تصویری/

افتتاحیه همایش ملی «رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی در خدمت کاهش خسارات بلایای طبیعی»

همایش ملی «رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی در خدمت کاهش خسارات بلایای طبیعی» دوشنبه، ۱۴ اسفندماه با حضور دبیرکل کمسیون ملی یونسکو، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت به میزبانی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.