با برگزاری انتخابات در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه صورت گرفت؛

انتخاب دبیر دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی + تصاویر

دبیر دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه علامه طباطبائی با برگزاری انتخابات و رأی‌گیری از دبیران این کانون‌ها در ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی در پردیس مرکزی، انتخاب شد.