رئیس دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با عطنا:

لزوم تقویت دیپلماسی آموزشی در حوزه علوم انسانی/ اهمیت آلمان برای همکاری علمی با ایران

هوشنگ طالبی حبیب آبادی، رئیس دانشگاه اصفهان اظهار کرد: همکاری‌های علوم انسانی مسلما بر سایر روابط و همکاری‌هایی که می‌توانیم با دیگر کشورها داشته باشیم، تأثیر دارد.