در سالروز ساخت دیوار برلین بررسی شد:

بلوک‌های بتنی دیوار برلین علیه جان آدم‌ها

قریب به ۳۰ سال دیوار بتنی برلین به عنوان مظهری از پرده آهنین ایستاده بود و جلوی فرار کردن شهروندان را از شرق کمونیست برلین به سمت برلین غربی سرمایه‌داری می‌گرفت. هر چند در شب ۹ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی مقامات رسمی آلمان شرقی به ناگهان درهای مرزی را گشودند و هزاران آلمانی روی دیوار شروع به شادی کردند و البته با چکش و تیشه به جان دیوار افتادند. در مورد این دیوار قصه‌ها و حکایت شنیدنی فراوانی وجود دارد. حکایتی که روندی سی ساله را در کنار دیوار آهنین روایت می‌کند.


صدراعظم تاریخ‌ساز آلمان درگذشت؛

هلموت کُهل، «پدر اتحاد آلمان»/ «بزرگترین رهبر اروپایی» در نیمه دوم قرن بیستم

هلموت کُهل، صدراعظم پیشین آلمان، روز جمعه ۲۶خرداد ۹۶ در سن ۸۷سالگی درگذشت. او از سال ۱۹۸۲تا ۱۹۹۸ صدراعظم آلمان بود و رهبری اتحاد دو آلمان را در پایان جنگ سرد برعهده داشت و به همین دلیل لقب «پدر اتحاد آلمان» را به خود اختصاص داد. این گزارش به نقش و جایگاه او در کشور آلمان می‌پردازد.