سلیمی‌بجستانی در جشن پایان سال معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه؛

کار عاشقانه نوعی وطن‌پرستی و عمل دیندارانه است/ برنامه‌های فرهنگی خوابگاه‌ها بدون کوچکترین مشکلی در حال اجرا است

حسین سلیمی‌بجستانی با اشاره به اینکه کار عاشقانه در یک دستگاه اجرایی نوعی وطن‌پرستی و عمل دیندارانه است، گفت: امیدوارم که تیم کم‌تعارض معاونت دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی بتوانند عملکردی بهتری در سال آینده داشته باشند.