برای اولین بار در دانشگاه علامه برگزار شد؛

تور بزرگ «آشنایی با دانشگاه» برای دانشجویان نو ورودی

اولین و بزرگترین تور آموزشی «آشنایی با دانشگاه» به همت انجمن‌‌های علمی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی، جهت آشنایی دانشجویان نو ورودی با بخش‌های مختلف این دانشگاه در دانشکده‌های علوم ارتباطات، روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و حسابداری، علوم اجتماعی، اقتصاد، ادبیات و زبان‌های خارجه، بیمه اکو و تربیت بدنی برگزار شد.