معاون فرهنگی دانشگاه علامه؛

انجمن ارتباط خانواده و دانشگاه تشکیل می‌شود

دکتر حسن ملکی گفت: در همایش «خانواده و دانشگاه»، مباحثی چون اعتیاد و ابعاد تابعه آن، روابط خانوادگی و چگونگی تحکیم آن و ایجاد یک محیط آرامش‌بخش بین اعضای خانواده، خانواده در اندیشه قرآنی و مباحثی در رابطه با سواد رسانه‌ای در اختیار والدین قرار داده می‌شود.