هیئت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو را بشناسید؛

عضو هیئت علمی علامه در میان اعضای هیئت ویژه بررسی حادثه پلاسکو

رییس جمهوری با هدف اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو و تقویت توان کشور در مدیریت بحران؛ در حکمی دکتر محمد تقی احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس را به ریاست “هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو” منصوب و از وی خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را جهت اطلاع مردم ایران منتشر کند.