معاونت پژوهشی دانشکده روانشناسی برگزار می‌کند؛

آیین رونمایی از کتاب «نوسازی زندگی»  به قلم دکتر حسین عبداللهی

آیین رونمایی از کتاب تازه استاد دانشگاه علامه‌طباطبائی با عنوان «نوسازی زندگی»، با حضور اساتید برجسته این حوزه، دوشنبه ۱۷ آبان‌ماه، ساعت ۱۰:۳۰ صبح، در اتاق شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار می‌شود. این کتاب، در نهایت بی‌ادعایی و صداقت ناشی از تجربه زیستی نگارنده، با نگرشی نو، به چگونه زیستن پرداخته است.