در نشست «سلمان هراتی؛ نماد شعر پایداری» مطرح شد؛

راز ماندگاری سلمان هراتی نگاه عاشقانه به جهان است/ نوشتن درباره هراتی جسارت می‌خواهد

نشست تخصصی بررسی زندگی و اشعار سلمان هراتی، شاعر مذهبی و انقلابی معاصر در دانشکده ادبیات گفته شد: یکی از عاشقانه‌ترین شاعرهای حوزه‌ی پایداری سلمان هراتی است. زیرا برای سکه و پول ننوشته است؛ تجربه‌های زیستی و روحی اوست که به صورت شعر پایداری بروز می‌کند و حاصل اشعاری است که نیاز به امضای سلمان ندارد.