هادی خانیکی:

سال ۸۰ هم فضا علیه دولت بود اما رئیس‌جمهوری وقت رای بیشتری آورد

انتخابات معمولا فرآیندی است که در یک نقطه انجام می‌گیرد. آن نقطه متکی به نقاط قبل از خود است. مثلا در همین انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ آن چیزی که منجر به انتخاب آقای روحانی شد، طی یک فرآیند انجام شد. از ردصلاحیت آقای هاشمی گرفته تا اعلام انصراف آقای عارف، همگی پدیده‌های سازنده این فرآیند هستند. در آن زمان سمت و سوی انتخاب مردم در هفته‌های منتهی به انتخابات معلوم شد نه از روز اول.