دكتر اصغر دادبه؛

بی‌مولانا، تاریخ مصرف خودمان می‌گذرد!

دکتر اصغر دادبه، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی عنوان کرد: هیچ‌چیز پدید نمی‌آید مگر اینکه نیاز بشر باشد، همچنین هیچ‌چیز استمرار پیدا نخواهد کرد؛ مگر اینکه نیاز بشر باشد. اکنون این پرسش به ذهن می‌آید که این حضور جدی بزرگان هنر و ادب و اندیشه ایران در جهان به چه دلیل است؟