دکتر ابراهیم خدایی خبر داد:

تمدید ثبت نام آزمون کارشناسی‌ارشد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد تا آخر وقت روز شنبه ۱۱ دی ماه خبرداد .