نگاهي به فلسفه هيوم و واكنش‌هاي متفكران ايراني به آن

فیلسوف پاپ زودرس

ژیل دلوز، فیلسوف معاصر فرانسوی در مقاله‌ای که در سال ١٩٧٢ برای مجموعه تاریخ فلسفه فرانسوا شاتله نوشت، دیوید هیوم را «فیلسوفی زودرس» خواند و فلسفه او را « فلسفه عامیانه- علمی، یک پاپ- فلسفه.» فلسفه‌ای که آرمانش وضوحی بی‌چون و چراست که نه وضوح ایده‌ها بلکه وضوح رابطه‌ها و عملکردهاست.