با معرفی نفرات برتر؛

دومین جشنواره درون‌ دانشگاهی «رویش» به کار خود پایان داد/ «کتاب‌ و کتابخوانی» کانون‌ برتر دانشگاه علامه

دومین جشنواره درون دانشگاهی «رویش»، ویژه کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه علامه طباطبائی در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.


آرش حیدری مطرح کرد:

آشفتگی «لحظه اکنون» جامعه ایران/ علوم اجتماعی ایران تاریخ‌‌زدوده است

مدرس جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در جستارهایی در باب امر اجتماعی گفت: تاریخ انتقادی همانا فهم لحظه اکنون و مواجهه مشخص با گفتمان‌هایی است که لحظۀ اکنون را فهم ناپذیر میکنند و از دل این فهم ناپذیری اقتصاد سیاسی پژوهش را به نفع خویش مصادره می‌کنند.


نشست «علوم اجتماعی و مسئولیت اجتماعی»؛

محدثی: مهمترین وظیفه جامعه‌شناس دفاع از حریم علم است/ اعتمادی‌فرد: کار ما در علوم اجتماعی اصلاح اجتماعی است

سلسله نشست‌های دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی علوم اجتماعی سراسر کشور با عنوان «علوم اجتماعی و جامعه» در سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزارشد.