پاسخ به تحليلي جانبدارانه از افشاي مدارك جديد امريكا درباره ٢٨ مرداد؛

حلقه مفقوده

بعد از انتشار اسناد جدید آمریکا  در مورد کودتای  ٢٨ مرداد روزنامه «اعتماد» اقدام به انتشار یادداشتی از یرواند آبراهامیان کرد که با نقد برخی صاحب‌نظران از جمله فریدون مجلسی مواجه شد.  اینک نقد فریدون مجلسی نسبت به یادداشت مذکور از نظر می‌گذرد.


نشست «بررسی سیاست داخلی مصدق» در دانشگاه علامه؛

کاشانی: مصدق موافق ملی کردن صنعت نفت نبود/ هرمیداس باوند: حرکت مصدق مبتنی بر نیازهای توسعه اقتصادی و رفاه جامعه بود

در این نشست هرمیداس باوند تاکید کرد فرایند یک جریان را، تاریخ قضاوت می‌کند و به نقل قولی از عبدالناصر پرداخت که «من به یاد زعیم عالی‌قدر شرق، دکتر مصدق، دست به ملی کردن کانال سوئز زدم» و کاشانی لب به انتقاد گشود و گفت رفراندوم در دولت مصدق خلاف قانون اساسی و با توسل به خشونت بود. انحلال مجلس، قیام علیه حکومت ملی بود و دولت مصدق با انتشار غیرقانونی اسکناس ادامه حیات می‌داد.