مصدق در مقام وزیر امور خارجه؛

خاطرات پرخطر

خردادماه سال ۱۳۰۲ هنگامی که دکتر مصدق به‌عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد «سرپرسى لورن» سفیر بریتانیا در ایران‏ تلاش کرد تا مصدق را متقاعد کند که دولت ایران از ادعاى خود بر بحرین دست بردارد.