فاطمه گوارایی در نشست «بررسی چالش‌های حضور زنان در کسوت وزارت»:

زنان شایسته زیادی برای پست وزارت در کشور وجود دارد/ عملکرد مثبت مولاوردی

یک فعال حقوق زنان ضمن دفاع از حضور زن در سمت‌های کلان مدیریتی دولت اظهار کرد: وقتی از حضور شایسته زنان دفاع می‌کنیم یعنی آنها باید بستری برای تکیه کردن داشته باشند، منافع مردم شوخی‌بردار نیست که ما این‌قدر راحت با آن بازی کنیم.