آرزو مکتوبیان:

بی اعصابی اجتماعی

مترو یکی از معمول‎ترین و در بسیاری موارد، سریع‎ترین وسیله نقلیه‌عمومی است. عموم مسافران در زمان اوج استفاده از مترو، شاغلان در سنین متفاوت هستند و از آنجا که اغلب این افراد در اثر کار زیاد، خسته و بی‎حوصله شده‌اند، گاهی مترو به محیطی بی‎بدیل جهت تخلیه هیجانات و خشم‌های فروخورده تبدیل می‌شود. خشم و غضبی که در محل کار و در برخورد با کارفرما یا همکاران شکل می‌گیرد، در مترو فضا را از هر جهت مناسب جهت بُرون‌ریزی می‎یابد. در ‎نتیجه در ساعات رفت و برگشتِ شاغلان از محل کار، شما شاهد رقابتی تنگاتنگ و ستیزی شاید از مسافرانی خسته هستید، اما شما در درگیری‌ها در مترو، گاهی دو راه دارید یا سکوت یا درگیری!


با نگاهی به مکتب آنال در تاریخ‌نگاری مدرن بررسی می‌شود؛

رویارویی با سه بت

مکتب آنال همان‌طور که در تاریخ پیدایش آن دیده می‌شود سرشار از مجادلات نظری علیه سنت تاریخ‌نگاری روایی است که در واقع رویارویی تدریجی اصحاب فکر سنتی و مدرن در عرصه دانش تاریخ را به نمایش می‌گذارد.


کتاب «رویکردهایی به تحلیل طبقاتی»

تحلیل طبقاتی از منظری غیرآکادمیک

طبقه چیست؟ رویکردهای طبقاتی چگونه‌اند و آیا توجه به طبقه لزوما دربردارنده صورت‌های منازعه‌آمیز کردارهای اجتماعی است؟ آنچه می‌دانیم این است که تعریف یکدست و همه‌جانبه‌ای از طبقه وجود ندارد. مارکس، وبر، دورکیم و بوردیو هرکدام یک یا چند وجه از آن را پررنگ و از وجوه دیگر صرف‌نظر کرده‌اند. می‌توان طبقه را با مالکیت، اشتغال و رابطه با وسایل تولید تعریف کرد.