تیموتی پل، روزنامه‌نگاری که با موبایل کار می‌کند؛

روزنامه نگاری رسمی زنده خواهد ماند

معترضان خواستند هنگام حمله آنها علیه پلیس دوربینم را خاموش کنم و فقط موقعی که پلیس به آنها حمله می‌کند، تصویربرداری کنم؛ و من در پاسخ گفتم که «دوربین من هر آنچه را که ببیند، نشان می‌دهد.» تیموتی پل داستان روزنامه‌نگارشدنش به موبایل و شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای نوین گره خورده است.


اعتیاد به گوشی،‌ دور شدن از واقعیت؛

دوربین ات را زمین بگذار

روزنامه ایران گزارشی از گرایش بسیار بالای افراد به ثبت و ضبط تمام لحظات زندگی با عنوان «دوربین‌ات را زمین بگذار» نوشته است که در آن به توصیف افرادی که در حال عکس گرفتن مداوم هستند، می‌پردازد.


استاد ارتباطات و توسعه

هادی خانیکی

در حادثه‌ای مثل پلاسکو، باید تلاش کنیم اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی به‌جای بازنمایی و حضور فردمحور افراد، به کنش‌گری اجتماعی و مدنی و مشارکت مردم و نهادها در حل مشکلات تبدیل شود تا این اطلاع‌رسانی تنها به حضور سلفی‌بگیران مبدل نشود. در غیر این صورت فضا به فضایی دو قطبی تبدیل شده که از فضای کنش‌های اجتماعی موثر دور می‌شود.