کمال خرازی:

۷ راه مقابله با آلزایمر/ انزوا زوال عقل می‌آورد

کمال خرازی، دبیر ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی گفت: خواب کافی، رژیم غذایی مناسب، مراقبه و تمرین ذهنی، ورزش و ارتباطات اجتماعی و اجرای بازی رایانه ای از عوامل پیشگیری از دمانس و آلزایمر هستند.