محمد صادق شهبازی:

چرا جنبش دانشجویی در مسئله فلسطین سکوت کرده است؟

محمد صادق شهبازی، فعال دانشجویی می‌گوید: این سومین بار است که در سه ماه اخیر، همه دنیای اسلام برای دفاع از فلسطین به خیزش در می‌آید (بعد از ماجرای اعتصاب غذای اسرای فلسطینی و یوم النکبه) ولی از ایران نه دولت، نه ملت، نه تشکل‌ها و فعالان رسانه‌ای صدایی بلند نمی‌شود.، حتی در حد بیانیه و تجمع‌های بی‌اثر!