بررسی واکنش‌ها درباره برخورد با مادر دستفروش تنکابنی در فضای مجازی؛

«هشتگ، مادر دستفروش تنکابنی»/ مسئولان شهر تنکابن با حضور در منزل بانوی دستفروش از او عذرخواهی کردند

باز هم ضرب و شتم دستفروشی دیگر در یکی از شهرهای کوچک کشور. قصه تکراری درگیری با دستفروش‌ها توسط ماموران شهرداری این‌بار به زن دستفروش تنکابنی رسیده است؛ زنی که در کلیپی که به سرعت در فضای مجازی دست به دست می‌شود، از درگیری ماموران شهرداری با وی و ریختن سبزیجات بساطش در جوی آب می‌گوید.