آشنایی با حقوق مصرف‌کنندگان خودرو

خسارت خواب خودرو را دریافت کنید!

با توجه به برخی موارد نقض حقوق مصرف‌کنندگان از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو، لزوم آشنایی شهروندان از حقوق قانونی‌شان در این را ایجاب می‌کند. در این گزارش در رابطه با « دریافت خسارت خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه‌ها» است.