به همت انجمن علمی روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی؛

کارگاه «درمان وجودی» با تدریس کلانترکوشه برگزار شد

کارگاه «درمان وجودی» با تدریس سیدمحمدکلانترکوشه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، یکشنبه ۸ اسفندماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.