معلم نویسنده ها درگذشت

به گزارش عطنا، ویلیام زینسر معلم نویسندگی و کسی که کتاب‌هایش فروشی میلیونی داشت، در سن ۹۲ سالگی در نیویورک […]